Czulice I (nr 394)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 394 - okręg XI
Opis:

Na terenie byłego PGR-u stoi wysoki pomnik widoczny z daleka. Przed pomnikiem leży rzeźba czapki żołnierskiej. Bardzo zarośnięty i zaniedbany. 16 poległych. Nazwisk brak.

Opracowanie:Zbigniew Szybka
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej