Podstolice (nr 397)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Wieliczka, pow. wielicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 397 - okręg XI
Opis:

Na cmentarzu nie zachowały się żadne nazwiska. Prawdopodninie 2 żołnierzy zostało pochowanych w bezimiennych mogiłach na cmentarzu cholerycznym.

Opracowanie:Agnieszka Molendys
Data danych:2007-08-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej