Kraków-Bieńczyce (nr 398)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta Kraków
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 398 - okręg XI
Opis:

Nieistniejący grób żołnierza austriackiego zlokalizowany był przy ul. Makuszyńskiego i zlikwidowany w latach pięćdziesiątych podczas poszerzania ulicy.

Dane uzupełnione o informacje z: Dane uzupełnione o informacje z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), Tarnów 2005.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-08-23
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KALAMBAJOSEFLST.INF.KUTCHERLDST.B. 791914-11-15--- -


Powrót do strony głównej