Niedarzyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Boboszewo, pow. płoński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Zbiorowa mogiła położona przy drodze Mystkowo - Raciąż ok. 6 km na północ od Baboszewa. Mogiła ma formę kopca o wysokości ok. 3 m. usypanego na planie kwadratu o wymiarach ok. 12 x 12 m. Jest opasana płytkim rowem i ogrodzona płotem z siatki metalowej z wejściem od strony szosy. Na szczycie mogiły umieszczono betonową tablicę z nazwiskami poległych żołnierzy niemieckich i liczbą pochowanych żołnierzy rosyjskich. Mogiła kryje prochy 6 żołnierzy niemieckich (1 NN) i 334 żołnierzy rosyjskich.
Zdjęcia cmentarza

Opracowanie:Krzysztof Menel
Data danych:
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BERENDT-HUSARL. HUS. REG. PR. VICTORIA V. PR.1915-1893- -
HOFFENDP.GEFR2 G.RES.REG1915-1886- -
KUMERNICZEKJ.WEHRM.2 G.RES.REG1915-1893- -
PURBS-GEFR2 G.RES.REG1915--- -
SKOWRONNEKP.REKR.2 G.RES.REG1915--- -


Powrót do strony głównej