Domajewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Płośnica, pow. działdowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z 1914 r. położony pomiędzy Płośnicą a stacją PKP Gralewo. Na rozwidleniu dróg, przy wyjeździe z Płośnicy w kierunku północnym, należy skręcić w prawo i jechać prosto ok. 2,5 km. Droga początkowo brukowana, następnie gruntowa. W lesie, tuż za mostkiem na rz. Płośniczance, znajduje się cmentarz wojenny. Obiekt zachował pierwotny układ. W każdej z czterech kwater znajduje się po 16 mogił. Dwie kwatery położone bliżej drogi składają się z czterech rzędów po cztery groby każda. Dwie pozostałe kwatery składają się z ośmiu rzędów po dwa groby każda. Prawdopodobnie są to mogiły zbiorowe. Zachowała się większość oryginalnych betonowych nagrobków, które niestety pozbawione są tabliczek. Cmentarz jest pozbawiony opieki. Brak tabliczki informującej o charakterze obiektu.
Uwaga! Nazwiska żołnierzy odtworzone na podstawie archiwalnych zapisów w zachowanych dokumentach. Cmentarz wymaga weryfikacji w terenie.

Opracowanie:Krzysztof Menel, Dariusz Felba
Data danych:2008-03-22
Nazwisk: 28

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ADAM-MUSKETIERI. R. 44---- -
DURAS-GEFREITERI. R. 44--lat 22- -
AXENIX-GRENADIERG. R. 4---- -
BLANK-GEFREJTERG. R. 4---- -
BÖHM-GRENADIERG. R. 4---- -
BORDIHN-GRENADIERG. R. 4---- -
BRAUN-GRENADIERG. R. 4---- -
BRESCH-GRENADIERG. R. 4---- -
CZUYA-GRENADIERG. R. 4--lat 18- -
DOMARUS von-LEUTENANTG. R. 4--lat 22- -
ERIT-GRENADIERG. R. 4--lat 21- -
GRAJEWSKI-TAMBOURG. R. 4--lat 23- -
GRUBERT-GRENADIERG. R. 4---- -
KAPER-GRENADIERG. R. 4--1895-09-30- -
KOSCHORREK-VIZEFELDFEBELG. R. 4--lat 21- -
MEYER-GRENADIERG. R. 4--lat 42- -
NEUMANNEUGENGRENADIERG. R. 4---- -
NEUMANNPAULGRENADIERG. R. 4--lat 19- -
NORGEL-UNTEROFFIZIERG. R. 4--lat 20- -
PATSCHKOWSKI-HAUPTMANNG. R. 4--lat 27- -
PIECHOTKA-GRENADIERG. R. 4--lat 21- -
REICHMANN-GRENADIERG. R. 4---- -
SCHWETLICH-GEFREITERG. R. 4--lat 20- -
SEMMLER-GRENADIERG. R. 4--lat 24- -
STEIGER-GEFREITERG. R. 4--1888-05-30- -
TUTTAS-GRENADIERG. R. 4--1895-04-05- -
WEIDE-GRENADIERG. R. 4---- -
ZILINSKI-UNTEROFFIZIERG. R. 4--lat 24- -


Powrót do strony głównej