Nisko-Barce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta Nisko, gm. Nisko, pow. niżański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz komunalny - kwatery
Opis:

Kwatera, usytuowana tuż obok kaplicy cmentarnej, podzielona jest prostopadłymi alejami na cztery części. Poszczególne części otoczone są biało – czerwonymi słupkami metalowymi, połączonymi łańcuchem. Na kwaterze zachowały się dwa nagrobki. Według informacji na kwaterze pochowano nieznaną liczbę żołnierzy austriackich, którzy polegli podczas walk toczonych w okolicach Niska. Nie zachowały się żadne materiały źródłowe. Kwatera została w 1989 roku z urzędu wpisana do rejestru zabytków (nr 417/A) jako cmentarz wojenny założony około 1915 roku.
(Ewidencja miejsc pamięci narodowej)

Opracowanie:Tomasz Michalski, Jakub Kania
Data danych:2020-02-28
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHMIDTA?------ -
ROBASZEWSKIEMILC.K. KAPITAN45 P.P.1914-10-18Racławice1880-04-07- -


Powrót do strony głównej