Miedniewice I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz przyklasztorny
Opis:

Kwatera wojenna żołnierzy niemieckich na dziedzińcu klasztornym przy wejściu do katakumb. W murze klasztornym dwie tablice z nazwiskami żołnierzy i jedna z nazwiskami ofiar cywilnych poległych w 1914.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-07-15
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BAUTENBERGA.PIONIER3 FELD. P BAT?1914-12-27--- -
NEUMANN-VISE-WACHTM.2 B.I.R R 521914-12-20--- -


Powrót do strony głównej