Julianów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nieborów, pow. łowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kaplica przydrożna
Opis:

Zabytkowa kaplica przydrożna, na niej tablica pamiątkowa o treści:
KOŁO PIĄTAKÓW 1 BRYGADY / JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO / TOWARZYSZOM BRONI / W 1914 ROKU / POLEGŁYM W POBLIŻU TEJ KAPLICY / Z ŻYWCA / Ś.P / GASZCZECKI HENRYK UR. 1893 R. / WANDZEL KAROL UR. 1892 R. / ZMARLI Z RAN / SZAFRAŃSKI STEFAN / KOSZYCKI MIECZYSŁAW.
Obok druga tablica z nazwiskami poległych w latach 1919-1920. Na wieżyczce kaplicy emblemat z Orłem. Kaplica położona jest we wsi Julianów przy drodze z Nieborowa do Bednar.

Opracowanie:Krzysztof Orliński
Data danych:2007-07-15
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GASZCZECKIHENRYK-1 BRYGADA J. PIŁSUDSKIEGO1914-lat 32Żywiec -
KOSZYCKIMIECZYSŁAW-1 BRYGADA J. PIŁSUDSKIEGO1914-1888-12-10Żywiec -
SZAFRAŃSKISTEFAN-1 BRYGADA J. PIŁSUDSKIEGO1914-1886-09-17Żywiec -
WANDZELKAROL-1 BRYGADA J. PIŁSUDSKIEGO1914-1892-10-12Żywiec -


Powrót do strony głównej