Kocmyrzów I (nr 391)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 391 - okręg XI
Opis:

Jadąc do Czulic z Kocmyrzowa po prawej stronie przy drodze jest ogrodzony kamiennym murem cmentarz na którym jest pochowanych 59 żołnierzy austrowęgierskich i 7 Rosjan. Na cmentarzu jest 18 żeliwnych krzyży, jeden większy betonowy i duży drewniany.
Nazwisk brak.

Opracowanie:Zbigniew Szybka
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej