Brojce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brojce, pow. gryficki (niem. nazwa Broitz)
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny
Opis:

Pomnik wykonany ze sztucznego kamienia, usytuowany na terenie cmentarza komunalnego zarządzanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Nekropolia położona jest na obrzeżu wsi przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 105 z drogą gminną prowadzącą do Strzykocina. Obelisk znajduje się przy głównej alei cmentarza.

Opracowanie:Jacek Kuczkowski, Beata Zbonikowska
Data danych:2007-08-31
Nazwisk: 26

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BAUMANNERNSTMUSK.-1918-03-27--- Pomnik
BOHLMANNGUST.MUSK.-1918-04-15--- Pomnik
BORCHARDTPAULGEFR.-1918-07-09--- Pomnik
BÖTTCHERWILL?FÜS.-1914-11-12--- Pomnik
BRULKEHERM.MUSK.-1916-09-04--- Pomnik
EBERTJOHANNESLT. d. RES.-1916-07-03-1893-11-21- Grobowiec rodzinny
FRÖMMINGGUSTAVFÜS.-1914-11-18--- -
FRÖMMINGHERM.MUSK.-1915-09-13--- -
GUTBRODTROB.MUSK.-1918-11-14--- -
HAFZALBERTJÄG.-1917-12-26--- -
JUSTMANNWILH.MUSK.-1915-05-21--- -
KAPKEPAULMUSK.-1916-03-14--- -
KAUNEMILMUSK.-1915-03-15--- -
KIEKBUSCHHERMANNGEFR.3 GARDE. REG. ZU FUSS1917-10-12szpital wojskowy-Trąpadły -
KIEKHÄFEROTTOMUSK.-1918-07-11--- -
KÖPKEOTTOMUSK.-1917-12-06--- -
KUCHENBERKERGECHARDUNTOFF.-1919-02-24--- -
LAABSPAULMUSK.-1917-05-27--- -
LADENTHINHERB.MUSK.--Vermißt-- -
LADENTHINMAXMUSK.-1915-02-07--- -
RETZLAFFWILH.UNTOFF.-1916-11-18--- -
SAUEROTTOMUSK.-1915-02-22--- -
SAUERROBERTMUSK.-1914-10-19--- -
SCHMIDTKARLKAN.-1916-07-29--- -
SELLEMILUNTOFF.-1918-03-26--- -
TEICHFERD.MUSK.--Vermißt-- -


Powrót do strony głównej