Borzymówka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowa Sucha, pow. sochaczewski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich poległych w wojnie pozycyjnej nad Rawką i Bzurą w 1914-1915, przez okolicznych mieszkańców określany jako "ruski". Położony przy lokalnej drodze asfaltowej z Borzymówki do Mizerki Nowej (niekiedy określany jako cmentarz w Mizerce Nw.). Widoczny jako kępa drzew i krzaków, bardzo zarośnięty i zaniedbany. Założony na planie prostokąta, przybliżone wymiary 45 x 125 m. W tylnej części zachowany niski wał ziemny na planie wysuniętego półkola, w zaroślach resztki zniszczonego i przewróconego betonowego pomnika z wyrytym krzyżem (niemal identyczne pomniki na cmentarzach w Bielicach i Wężykach). W centralnej części cmentarza, nieco mniej zarośniętej, słabo czytelne zarysy mogił ziemnych. W przedniej części równoległy do drogi niski wał ziemny i rów. W narożniku przy drodze pień drzewa z kapliczką. Na grobach brak krzyży, nie zachowały się żadne inskrypcje. Cmentarz w bardzo złym stanie, postępująca z roku na rok dewastacja.

Dane uzupełnione o informacje z archiwów.

Opracowanie:Krzysztof Orliński, Mariusz Łochowski
Data danych:2016-08-27
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DUFIŃSKIANTONISTRZELEC23 SIB. P.P.24.12.1914BORZYMÓW1891-05-09WIERZBICA -
PITUCHPAWEŁSTRZELEC23 SIB. P.P.21.12.1914BORZYMÓW1892-01-10SIEDLISKA -


Powrót do strony głównej