Kamianka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny znajduje się w miejscu krwawych walk, jakie toczyły się w dniach 25 VII - 4 VIII 1915 roku o przyczółek nad Narwią. Odnalezienie cmentarza w gąszczu leśnych ścieżek może okazać się kłopotliwe, tym bardziej, że jedynym śladem w terenie jest ledwo widoczny wał ziemny stanowiący jego granicę. Na szczęście cmentarz ten zaznaczony jest na mapach topograficznych. Owocniejsze może okazać się rozpoczęcie poszukiwań od strony Narwi: cmentarz jest położony po obu stronach ścieżki wiodącej od rzeki na wschód, na wysokości podłużnej wyspy, około 200 metrów od brzegu. Nierówność ścieżki to właśnie resztki wału ziemnego. Obiekt wyjątkowo gęsto zarośnięty, ślady ziemnych mogił ledwo widoczne. Spoczywa tu ponoć tysiąc żołnierzy niemieckich i rosyjskich; ten znajdujący się na granicy istnienia cmentarz był chwalony w okresie międzywojennym za wystrój i szczególnie piękne położenie w terenie.

W roku 2015 na terenie posesji w Łodzi, ul. Nowa 5. odnaleziona została tablica nagrobna żołnierza poległego w walkach nad Narwią. Dzięki dociekliwości lokalnych pasjonatów historii ustalono, że nagrobek ten z dużym prawdopodobieństwem pochodzi z cmentarza w Kamiance. Ciekawy opis zamieszczony jest na blogu Bartłomieja Czyżewskiego, a jego uzupełnienie w Kronikach Urzędu Miasta Łodzi (str. 195).

Opracowanie:Piotr Żaczek, Michał Jagiełło, Bartłomiej Czyżewski
Data danych:2017-10-01
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
PETERSENB.FREIWILLINGER3 K. INF. R. 1501915-08-02--- Nagrobek nie zachowany na pierwotnej lokalizacji, odnaleziony w Łodzi


Powrót do strony głównej