Czarne (pom.)


Retorna a página principal

Localizaçăo:miasto, gm. Czarne, pow. człuchowski
veja também: mapa.szukacz.pl
Categoria:Cmentarz wojenny
Descriçăo:

descriçăo sucinta em breve

Autor:Maria Gonta
Data da lista:2008-08-25
Nomes: 64

Sobrenome
Nome
Patente militar/
Nacionalidade
Unidade militar
Data do falecimento
(aaaa-mm-dd)
Local do falecimento
Data de nascimento
Lugar de nascimento Observaçőes
YARA???---1917-08-10--- -
WOWINA???????--1915-06-28--- -
WASILEWSKI------- -
WALISCH??P?????--1915-10-28--- -
TER??NOWSKI------- -
TELKO------- -
TASCHOWALEKSEJ------ -
TALAKOWSKI------- -
TACHTENKOW---1915-06-07--- -
TA??SCHENKO------- -
SZARY---1918-04-03--- -
STOLIAN???------- -
STEPE??S---191?-01-17--- -
SPANIN---1917-04-12--- -
SKOR------- -
SENGIALEKSY--1914-08-23--- -
SAJKOWPAWEL--1916-12-13--- -
SAJKATAT??--1914-03-19--- -
SADIKOWANTONI--1919-12-04--- -
SABINTIEWIWAN--1917-02-01--- -
SA?ES??KI---1915-06-23--- -
RESCH??AR?---1914-01-09--- -
PIEL?SO??ICZ---1915-12-07--- -
OSTEW------- -
OSTEJ------- -
OSER????---1917-01-23--- -
O??STINOW------- -
NA??SCHEJKO---1913-11-06--- -
MARK???ALEKSANDER--????-11-06--- -
M?O??KOWPETER--1918-11-09--- -
LOV??SWITSCH---1914-12-24--- -
LEMASSOW------- -
LEFINSKI------- -
LEFIN??---1916-07-22--- -
LECH??S???---1916-01-17--- -
LASTIUKDYMITR------ -
L??TEICEW---1917-02-28--- -
KUT?A---1917-01-2?--- -
KARLOWWASILI--1916-12-02--- -
KALA????NIKOLAJ------ -
I?SE??IWIN---1917-10-22--- -
FICHOW---1918-12-21--- -
FACHLO?ICZ------- -
E???KOW------- -
CLINOW---1918-01-18--- -
AŁZANOWNIKOLAJ------ -
AWROWWASILIJ------ -
ALZANOWALEKSEJ------ -
?TRAS????------- -
?TO?WGAWEŁ------ -
?ORTEJKO------- -
?IDELLI??MATTEI--1914-11-09--- -
?A?VELI??---1916-11-26--- -
??OLE??TSKO---????-01-28--- -
??LACHN??------- -
??ASTINANDREJ------ -
??ALCY------- -
???VIKOWWASILI--1915-04-12--- -
???TSCHUSKO---1913-11-02--- -
???FONTESKINIKOLAJ--1916-10-27--- -
???ELINTA---1915-??-03--- -
????ESKOANTONI------ -
?????SKIPAWEL------ -
?????ROSKYPETER--19??-10-23--- -


Retorna a página principal