Statistics

Return to main page

Spośród 74895 nazwisk poległych, w 55139 przypadkach udało się odczytać rok śmierci.
Rozkład poległych w poszczególnych latach przedstawia zestawienie.
191410929
191522823
19164568
19177840
19187954
1919681
1920214
192176
192225
192319
192410


Na 74895 poległych, zidentyfikowanych co do przynależności armijnej zostało 25017
Zestawienie poległych z podziałem na walczące armie przedstawia się następująco.
Niemcy8231
Austria9888
Węgry836
Bośnia96
Rosja4635
Polska524
Włochy807


Zestawienie cmentarzy (i miejsc pamięci) oraz pochowanych na nich poległych
ProvincePlacesFallen
dolnośląskie 570 9478
kujawsko-pomorskie 15 283
lubelskie 153 1793
lubuskie 160 1462
łódzkie 179 2239
małopolskie 398 17373
mazowieckie 222 2334
opolskie 373 14682
podkarpackie 294 3826
podlaskie 263 339
pomorskie 59 1741
śląskie 200 8502
świętokrzyskie 68 708
warmińsko-mazurskie 441 4569
wielkopolskie 44 1938
zachodniopomorskie 151 2507

Kolejne zestawienia wkrótce.

Return to main page