Dębno (nr 281)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dębno, pow. brzeski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 281 - okręg VIII
Opis:

W obrębie kwatery nr I znajdują się ogółem 34 obeliski nagrobne z krzyżami maltańskimi. W 9 mogiłach pochowano 12 bezimiennych żołnierzy armii austriacko-węgierskiej oraz w 25 mogiłach imiennych pochowano 26 żołnierzy - razem 38 pochowanych. W kwaterze nr II znajdują się 3 mogiły zbiorowe żołnierzy rosyjskich - dwa nagrobne obeliski z krzyżami, gdzie spoczywa 2 i 3 żołnierzy oraz trzecia mogiła zbiorowa z pomnikiem, w której pochowano 20 bezimiennych żołnierzy rosyjskich i dwóch, których nazwiska uwidoczniono na emaliowej tablicy - razem 27 pochowanych. Obydwie kwatery zachowane w dobrym stanie.
Na cmentarzu pochowanych zostało ogółem:
31 Austriaków
9 Niemców
25 Rosjan

Opracowanie:Andrzej Mleczko
Data danych:2007-08-31
Nazwisk: 28

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ALBLNIKOLAUSBLESS. TRAGER.K.K. K.SCH. R. III1914-12-23--- obelisk z krzyżem
ALTERVOGTFRIEDRICHRES.PREUSS. R. I. RGT. 2181914-12-22--- pomnik z tabliczką imienną
BARANOWSKIJOSEFINF.K.K. LDST. ARB. ABT. 2/341915-02-24--- pomnik z tabliczką imienną
BROCKMEYERJOHANNWEHRM.PREUSS. RES. I. RGT. 2201914-12-05--- obelisk z krzyżem
BROGERJOHANNSCH.K.K. K.SCH. R. III1914-11-13--- obelisk z krzyżem
BRUCKNERGUSTAVSCH.K.K. K.SCH. R. III1914-12-23--- obelisk z krzyżem
BUCHNERFRANZPTRF.K.K. K.SCH.R. III1914-12-23--- obelisk z krzyżem
GRUBEWILHELMRES.PREUSS. R.I.R. 2181914-12-24--- -
HOBOHMOTTOMUSK.PREUSS. R.I.R. 2171914-12-21--- Grób zbiorowy
JASTRZĘBSKIJOSEFINF.K.U.K. I.R. 151914-12-23--- Grób zbiorowy
JUSKOWIAKIGNATZRES.PREUSS. R.I.R. 2181914-12-26--- Grób zbiorowy
KAASHERMANNLTN.K.K. K.SCH. R. III1914-11-20--- Grób zbiorowy
KASTEINEMILFLDW. LTN.PREUSS. R.I.R. 2201914-12-24--- Grób zbiorowy
KRAMERTHEODORINF.K.U.K. I.R. 151914-12-23--- obelisk
KRAMMEWILHELMRES.PREUSS. R.I.R. 2191914-12-26--- Grób zbiorowy
ŁOZIŃSKIJOHANNCIV. KUTSCH.-1915-01-08--- Grób zbiorowy
MARSALEKEMILGFT.K.K. LDST. ETP. B. 811915-02-18--- Grób zbiorowy
NAZARGREGORINF.K.U.K. I.R. 151914-12-23--- Grób zbiorowy
OLIGNERFRANZINF.K.K. LDST. B.K. 241915-02-28--- Grób zbiorowy
PFUNDNERANTONSCH.K.K. K.SCH.R. III1914-11-20--- Grób zbiorowy
PLANETAWLADISLAUSGFT.K.U.K. I.R. 571916-04-02--- Grób zbiorowy
PLASSFRIEDRICHFAHN. I.D. RES.K.K. K.SCH. R. III1914-11-20--- Grób zbiorowy
POTĘPAIDZIINF.K.K. L.I.R. 321916-04-30--- Grób zbiorowy
PRZEKLASAPETERINF.K.K. K.SCH.R. III1917-11-12--- Grób zbiorowy
TERLOHBERNHARDFAHNR.PREUSS. R.I.R. 220 M.G.A.1915-01-17--- Grób zbiorowy
VRABECJOSEFKAN.K.U.K. F.K.S. M.K. I1915-03-11--- Grób zbiorowy
WACHUTTAFERDINANDGFT.K.U.K. KORPS. T.A. 141915-02-23--- Grób zbiorowy
WEHMEYERHEINRICHWEHRM.PREUSS.RES. INF. MUN. KOL. 491915-01-01--- Grób zbiorowy


Powrót do strony głównej